Hu

Did you know?

The tympanum above the main entrance of the Museum of Fine Arts holds life-size plaster casts of the sculptures decorating the west pediment of the Temple of Zeus at Olympia. The scene depicts the battle between the Lapiths and the Centaurs, which broke out at the wedding of Peirithoös, the Lapith king, when the drunken Centaurs attempted to abduct the Lapith women. The central figure of the group is the god Apollo, invisible to those embroiled in the fight. His presence creates order amidst the chaotic scene.
Learn the Collection

Take the experience home!

#szepmuveszetimuzeum

  • 🔎 RÉSZLETEZZÜNK!
Tobias Stimmer barnásvörös alapozású papírra készült üvegablaktervével a DÜRER KORA kiállításunkban találkozhattok. 🏛

Emlékeztet benneteket valakire az ‘IGAZSÁG’ alakja? 😉

⚖️ A női alak bal kezében lévő mérleg a kiegyensúlyozottság, az igazságosság és a belátás jelképe. 🗡 Jobb kezében kardot tart, ez arra utal, hogy lesújt a bűnösökre, az ártatlanokat pedig megvédelmezi.

 További szokásos attribútumai - melyek itt most nem láthatók: 🐍 a lába alatt tekergőző kígyó (bűn és kísértés távol tartása) és a bekötött szem (pártatlanság, tárgyilagosság).
 
A rajz a korai délnémet rajzok különleges csoportjába tartozik. Ezek az úgynevezett CHIAROSCURO (fény-árnyék, világos-sötét) technikájú művek sötét árnyalatú színes alapozású papírra készültek fekete körvonalakkal. A plasztikus formákat fehér, esetleg más élénk színű fedőfesték érzékelteti. 
A különösen dekoratív hatású rajzok a gyűjtők érdeklődését is felkeltették. 

Tobias Stimmer:
AZ IGAZSÁG ALLEGÓRIÁJA
1570 körül

#reszletezzunk #lépjközelebb #details #szépmű #chiaroscuro #historyofart #art #arthistory #szépművészetimúzeum 
#budapestfineartmuseum #museum #budapest #drawing #igazság #allegória #allegory #dürerexhibition #justice #fairness #sword #collection #art #artmatters
  • Micsoda vonalak!

Van Gogh gyakran szinte emberi érzelmekkel ruházta fel a tájat, amit lerajzolt. Aligha van intenzívebb rajzi látvány, mint ennek a kihalt kertnek a kusza, kopasz faágai, vagy a szénakazlak heves, örvénylő, spirális csigavonalai…

Milyen érzelmeket váltanak ki belőletek ezek a vonalak?

150 ÉVES A GRAFIKAI GYŰJTEMÉNY

#szépmű #szépművészeti #museumoffineartsbudapest #papirforma #esterhazygyujtemeny150 #drawings #prints #onpaper150 #rajzolnijo #grafikaiboom #highlighstprintsanddrawings #500evlegszebbgrafikai #fedezdfelagrafikaigyujtemenyt #vangogh #vincentvangogh #lines #firkalj
  • Cseh művész:
SZENT MARGIT
1410–1415 körül

A múzeum kevés, ugyanakkor nagyon különleges 1500 előtt készült
 német rajzot őriz. A legkorábbi lap egy 1410–1415 körül, az internacionális
 gótika kecses, dekoratív stílusában készült Szent Margit ábrázolás,
 amely szoborterv vagy mintalap lehetett. Korábban kölni
vagy bécsi művész alkotásának tartották, de valószínűbb, hogy 
Prágában készült, amely akkoriban a Német-római Birodalomhoz tartozott.

A KIÁLLÍTÁSRÓL: 

A Szépművészeti Múzeumban őrzött, mintegy kilencezer lapot magába foglaló rangos nemzetközi rajzgyűjtemény gazdag és változatos szegmense a korai német rajzok együttese. 
A tárlatra az internacionális gótika világától a reneszánsz korszakon át a manierizmus időszakáig ívelő két évszázadban német nyelvterületen készült művekből válogatottunk.  Ezeket a kompozíciókat kiegészítettük a német reneszánsz virtuóz grafikusművésze, Albrecht Dürer néhány réz- és fametszetével, így összesen 54 művel találkozhatnak a kiállításon.

A kiállítás hat szekcióban (A kezdetek: 15. századi rajzok, Albrecht Dürer és köre, Chiaroscuro rajzok, Az önálló tájábrázolás kezdetei és a fiktív táj, Előkészítő rajzok, Művészet II. Rudolf prágai udvarában) mutatja be a korszakot.
____________________
Videó:
Operatőr és vágó: Szesztay Csanád
Szerkesztő: Kund Laura

#szépmű #szépművészeti #mohacs #budapestfineartmuseum #preparatorydrawing #gothic #art #ourcollection #budapest #drawing #rajz
  • #keddikérdés Ha lenne egy kristálygömböd, amely magaddal, az életeddel, a jövővel vagy bármi mással kapcsolatban minden kérdésedet megválaszolná, akkor mit kérdeznél tőle? 🗯️ 🗯️ Minden kedden felteszünk egy kérdést, ha van kedvetek, válaszoljatok a poszt alatt, vagy kérdezzétek meg barátotokat, szerelmeteket, családtagjaitokat, és beszélgessetek velük!
A magyar történelem meghatározó pillanata volt, amikor II. Lajos király és serege vereséget szenvedett Mohácsnál. Dorffmaister festményének előterében a fiatal uralkodó a lovával együtt zuhan a Csele-patakba. Mire gondolhatott utolsó pillanataiban? Vajon átlátta, hogy a királysága is odaveszett? Könnyített volna a lelkén, ha tudja, hogy négyszáz évvel később ismét független lesz a magyar állam? Ha lenne egy kristálygömböd, amely minden kérdésre választ adna, magadról, az életedről, a jövődről, akkor mit kérdeznél tőle? 👉Stephan Dorffmaister: Mohácsi csata #painting #szépmű #szépművészeti #dorffmaister #mohacs #budapestfineartmuseum #hungarianpainting
  • PONT – VONAL – STRUKTÚRÁK 

A pontoknak és a vonalaknak egészen más szerepük is lehet, mint hogy ábrázoljanak vagy leírjanak valamit. Günther Uecker művein elsősorban a művész cselekvésének lenyomatai: struktúrákat alkotnak és felületet képeznek. Mi pedig szabadon engedhetjük a képzeletünket és megláthatjuk bennük a reszkető fényt, a szél keltette apró fodrozódást a vizen, a strand homokját, egy szőrgombócot vagy az örökkévalóságot… 

Ti mit láttok?

Günther Uecker: 
KÖR KÖRÖK 
litográfia
2004

Günther Uecker: 
ÖRÖKKÉVALÓSÁG
litográfia
1986

#szépmű #szépművészeti #museumoffineartsbudapest #papirforma #esterhazygyujtemeny150 #drawings #prints #onpaper150 #rajzolnijo #grafikaiboom #highlighstprintsanddrawings #500evlegszebbgrafikai #fedezdfelagrafikaigyujtemenyt #firkalj #uecker #structures #surfaces
  • #visszatekintő Képhez fotel
👉 Szesztay Csanád 2010 márciusa óta a Szépművészeti fotósa. Tíz éve mint műtárgyfotós kezdett el dolgozni nálunk, az elmúlt öt évet pedig a kommunikációs osztályon töltötte, így végigkísérte és dokumentálta a múzeum elmúlt évtizedét. Ezekből a képekből szeretnénk megosztani veletek egy válogatást #ismétlődőformák #sargafotel #yellow #szépmű #museumlife #szépművészetimúzeum
#budapestfineartmuseum #museum #tízév #budapest #painting
  • 🔎 RÉSZLETEZZÜNK!
Reméljük pihentek rendesen! 🛌
Inspirációnak ezt a fantasztikus részletekben gazdag képet javasoljuk. 😴😴😴

A barokk művészetelmélet a magasztos gondolatokat tolmácsoló bibliai és mitológiai tárgyú alkotásokhoz képest alacsonyabb rangúnak tekintette a hétköznapokhoz forduló életkép-festészetet. 🎨 A műfaj ennek ellenére elterjedt – és nem csak a polgári Hollandiában –, gyakran moralizáló mondanivalóval igazolva a maga létjogosultságát. 

Hogy épp ennek a képnek szánt e festője efféle jelentést, nem tudjuk; az álombeli mosolyból “a szerelmes lány álma” 🥰 romantikus témának egy igencsak korai megfogalmazására következtethetünk. A caravaggiói valósághűséget ízes velencei festőiséggel elegyítő ismeretlen, talán nem is itáliai, hanem francia mester virtuóz módon telítette élettel nem csak a szép leányarcot, hanem a tárgyi részleteket is.

Tátrai Vilmos

Római festő:
ALVÓ LÁNY
1630 körül
olaj, vászon
67,5 x 74 cm

#reszletezzunk #lépjközelebb #details #alvólány #szépmű #painting #historyofart #art #arthistory #szépművészetimúzeum
#budapestfineartmuseum #museum #budapest #sleepinggirl
  • 150 ÉVES A GRAFIKAI GYŰJTEMÉNY
Minden grafikai munka pontokból, vonalakból és foltokból épül fel. A következő néhány hétben ezekre az alapelemekre fókuszálunk.

A Bauhaus alapozó kurzusának tanára, Paul Klee így kezdte pedagógiai vázlatkönyvét: „Útjára ered egy aktív vonal szabadon, céltalanul; séta ez csak a séta kedvéért. A cselekvő egy eltolódott pont”. Jankilevszkij 60-as évek elején készült művén, mintha egy ilyen aktív vonal sétájának nyomát látnánk: a főszereplők pontok, vonalak, sík és térbeli energiák.

👉Vlagyimir Boriszovics Jankilevszkij: Aphrodité szerkezete II., 1962.
#szépmű #szépművészeti #museumoffineartsbudapest #papirforma #esterhazygyujtemeny150 #drawings #prints #onpaper150 #rajzolnijo #grafikaiboom #highlighstprintsanddrawings #500evlegszebbgrafikai #fedezdfelagrafikaigyujtemenyt #jankilevskij  #60s #russianart #paulklee #bauhausschool #dotsandlines #firkalj